Templul Havre Gah este un locaș de cult evreiesc, localizat pe strada Arboroasa nr. 1, în apropierea pieței agroalimentare. Acesta a fost construit în anul 1984.Pe frontispiciul său se află Steaua lui David în care este încadrat anul 1873, acesta reprezintă un adaos ulterior provenind de la Sinagoga Veche.

Prima sinagogă din Câmpulung Moldovenesc a fost construită în anul 1873 pe strada Deii(actualmente str. Dimitrie Cantemir) pe o suprafață de 296 mp, în stilul arhitecturii civile locale, neremarcându-se decât ca păstrare a aspectului arhitectural al secolului al XIX-lea.Aceasta este cunoscută în prezent ca Sinagoga veche.

Conducătorii spirituali ai comunității au fost rabinii Rafael Hammer, dr. Wolf Mischel(1907-1921) și Moses Josef Rubin (1922-1940).În sinagogi se dezbăteau ocazional subiecte legate de sionism sau de alte probleme naționale evreiești. În anii ’30 ai secolului al XX-lea, Sinagoga veche a fost mărită , iar în prezent aici se află sediul Comunității Evreilor din Câmpulung.

Skip to content