Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Orașul Câmpulung Moldovenesc este situat într-o zona pitorească, pe valea râului Moldova, la poalele muntelui Rarău (621m altitudine), la 70 Km de Suceava. Prima atestare documentară are ca dată anul 1411. Aerul răcoros ca și decorul montan, îi conferă atributele unei agreabile stațiuni climaterice.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin POR 2007-2013, Axa prioritară 5 –Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de intervenție 5.3 “Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea – Crearea Centrelor Naționale de Informare si Promovare Turistică și dotarea acestora.

Scopul proiectului este construirea și dotarea unui centru de informare și promovare turistică cu o suprafața de 60 mp. Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni.

Beneficiari ai proiectului/ grupul țintă:CNIPT CL

– Operatorii de turism care desfășoară activități in sectorul turistic, interesați de promovarea si informarea turistică, în vederea creșterii numărului de turiști, a zilelor de ședere a lor, în vederea creării unei frecvențe de vizitare.

– Unitatea administrativ-teritoriala Municipiul Câmpulung Moldovenesc, prin creșterea experienței și investițiilor în mediul local, punând bazele infrastructurii pentru dezvoltarea turistică și sprijinirea tuturor operatorilor din domeniul turistic.

– Echipa de proiect, care se va dezvolta prin creșterea experienței persoanele, din echipa contractată și responsabilă din partea Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

– Angajații temporari și de operare, care urmează a se dezvolta atât ca experiență cât și financiar, crescând gradul de ocupare a forței de muncă.

– Oportunitatea investiției rezulta din oferirea de beneficii publicului ținta, iar necesitatea din identificarea nevoilor la nivelul grupurilor interesate și a deficitului de informare și promovare turistică la nivelul zonei Câmpulung Moldovenesc. Prin înființarea CNIPT-ului se soluționează la nivelul zonei Câmpulung Moldovenesc deficitul de informație si promovare turistică, fiind aduse beneficii semnificative.

Bugetul proiectului:

  1. Valoarea totală estimată a proiectului:              473,341,21 lei
  2. Valoare totală eligibilă a proiectului                   374.367,84 lei
  3. Valoare nerambursabilă din FEDR                      338.316,22 lei
  4. Valoare nerambursabilă din bugetul national    28.564,26 lei
  5. Cofinanțare eligibilă a beneficiarului                      7.487,36 lei

Obiective specifice proiectului:

– Construirea unui centru național de informare și promovare turistică.

– Dotarea centrului național de informare și promovare turistică.

– Promovarea orașului prin intermediul unui website.

– Crearea de noi locuri de muncă.

– Susținerea unei campanii de promovare și informare privind implementarea proiectului.

– Promovarea unei baze de date cu informații despre ofertele și serviciile din zonă.

– Promovarea unei baze de date cu operatorii și actorii turistici din zonă.

– Protejarea mediului prin achiziția și implementarea de tehnologie fotovoltaica pentru producția de energie verde.