06.05.2020 – 

https://stirioficiale.ro/informatii
http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/

06 mai 2020

Începând cu data de 15.05.2020 se va relua transportul public de călători în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, în regim normal.
Purtarea măștilor și a mănușilor de protecție este obligatorie în mijloacele de transport în comun.

________________________________________________________________________________________________

DECRETUL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI nr. 240 din 14.04.2020 – prelungire stare de urgență

https://www.campulungmoldovenesc.ro/actualitate/decretul-pre-edintelui-româniei-nr-240-din-14-04-2020-prelungire-stare-de-urgență

_______________________________________________________________________________________

Nr. 10189 din 10.04.2020

_________________________________________________________________________________________

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

H O T Ă R Â R E A nr.7

Din 10.04.2020 în urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Câmpulung Moldovenesc

Având în vedere art.10 din H.G. 1491/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, art.4, lit.(b) și art.6 din H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc, precum și în baza prevederilor O.G. 21/2004, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, Legea 481/2004 privind protecția civilă,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 – (1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.

(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.

(3) Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19 se aplică în mod corespunzător.

(4) În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin.(1) menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la alin.(2) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.

Art.2 – (1) Piața agroalimentară rămâne deschisă pe toată perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID – 19.

(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.

(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență, personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID – 19.

Art.3 În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.

Art.4 Măsurile se aplică începând cu data de 10.04.2020

Art. 5 Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vor acționa în cadrul instituțiilor lor pentru comunicarea măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre privind reducerea răspândirii virusului gripal COVID19.

PRIMAR,

Mihăță Negură

_____________________________________________________________________________

Nr. 9963 din 07.04.2020

______________________________________________________________________________

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

H O T Ă R Â R E A nr.6

Din 07.04.2020 în urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Câmpulung Moldovenesc

Având în vedere art.10 din H.G. 1491/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, art.4, lit.(b) și art.6 din H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc, precum și în baza prevederilor O.G. 21/2004, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, Legea 481/2004 privind protecția civilă,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se instituie obligativitatea purtării în spațiile publice de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc (magazine, piața agroalimentară, farmacii, instituții publice, etc.) și în apropierea acestora (de exemplu în cazul așteptării accesului în incintă), precum și în zonele aglomerate, unde se reduce distanța dintre persoane la mai puțin de 5 metri, a măștilor de protecție sau a altor echipamente, care să acopere gura și nasul (de exemplu fulare, eșarfe, materiale textile, etc.).

Art.2 Instituțiile publice și agenții economici de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc nu vor permite accesul în spațiile ce le aparțin, a persoanelor care nu respectă această obligație.

Art.3 În intervalul orar 11.00 – 13.00 se instituie obligativitatea asigurării accesului cu prioritate a persoanelor vârstnice, peste 65 ani, în toate spațiile publice de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc – acolo unde este permis (magazine, piața agroalimentară, farmacii, instituții publice, etc.).

Art.4 Conducătorii mijloacelor de transport în comun nu vor permite cetățenilor accesul în mijloacele de transport fără mijloace de protecție minimale.

Art.5 Administratorii și deținătorii spațiilor comerciale și ale altor locații în care există flux de persoane sunt obligați să monteze preșuri îmbibate cu substanțe dezinfectante la intrarea în aceste spații.

Art.6 În lipsa conformării la măsurile mai sus anunțate, Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc va lua măsura suspendării autorizației de funcționare.

Art. 7Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vor acționa în cadrul instituțiilor lor pentru comunicarea măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre privind reducerea răspândirii virusului gripal COVID19.

PRIMAR,

Mihăiță Negură

__________________________________________________________________________

Anunţ nr. 9865 din 6.04.2020 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele ANL.
Având în vedere Decretul pentru instituirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei din data de 16.03.2020 prin care, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență fiind restrâns dreptul la liberă circulație, conform Capitolului II, art. 14 se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe durata stării de urgență, respectiv a contractelor de închiriere a locuințelor de tip ANL .
Drept urmare după încetarea stării de urgență se vor continua toate demersurile necesare prelungirii contractelor de închiriere, respectiv depunerea actelor necesare și semnarea acestor contracte.

_________________________________________________________________________

Nr. 9561 din 31.03.2020
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂREA nr. 5 din 31.03.2020
În urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Câmpulung Moldovenesc, pentru implementarea măsurilor prevăzute de Ordonanțele Militare nr.5 și 6 /2020.
Având în vedere art.10 din H.G. 1491/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, art.4, lit.(b) și art.6 din H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc, precum și în baza prevederilor O.G. 21/2004, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, Legea 481/2004 privind protecția civilă,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 Persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul declarat, la care au optat să efectueze izolarea și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracțiune;
Art.2 Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi obligate să reia ciclul de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor răspunde penal conform legii;
Art.3 Pe perioada stării de urgență se instituie o zonă de protecție – ca perimetru de siguranță în jurul localităților carantinate, zonă din care face parte și UAT Câmpulung Moldovenesc;
Art.4 În zona de protecție este interzisă deplasarea între localitățile din zonă a persoanelor ce aparțin altor categorii socioprofesionale cu excepția:
a) transportului de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și a resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și a aprovizionării populației;
b) persoanele care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transpoturilor.
Art.5 Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vor acționa în cadrul instituțiilor lor pentru comunicarea măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre privind reducerea răspândirii virusului gripal COVID19.
PRIMAR,
Mihăiță Negură

______________________________________________________________________________

Nr.9521 din 30.03.2020
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
H O T Ă R Â R E A nr. 4
Din 30.03.2020 în urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Câmpulung Moldovenesc, pentru implementarea măsurilor prevăzute de Ordonanța Militară nr.4 /2020.
Având în vedere art.10 din H.G. 1491/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, art.4, lit.(b) și art.6 din H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc, precum și în baza prevederilor O.G. 21/2004, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, Legea 481/2004 privind protecția civilă,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura , cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00 – 13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă;
Art.2 Autoritatea administrației publice locale v-a asigura dezinfectarea periodică a intrărilor blocurilor de locuințe, a casei scărilor, a lifturilor și a altor spații comune;
Art.3 Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulației pietonale;
Art.4 Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vor acționa în cadrul instituțiilor lor pentru comunicarea măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre privind reducerea răspândirii virusului gripal COVID19.
PRIMAR,
Mihăiță Negură
______________________________________________________________________________
Nr.9029 din 22.03.2020
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
H O T Ă R Â R E A nr.2
Din 22.03.2020 în urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Câmpulung Moldovenesc, pentru implementarea măsurilor prevăzute de Ordonanța Militară nr.2 /2020.
Având în vedere art.10 din H.G. 1491/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, art.4, lit.(b) și art.6 din H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc, precum și în baza prevederilor O.G. 21/2004, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, Legea 481/2004 privind protecția civilă,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor din cadrul următoarelor centre comerciale:
 • Centrul comercial Eden – str. Calea Transilvaniei nr 4;
 • Centrul comercial din cadrul Pieței Agroalimentare–str.Alexandru Bogza nr. 5.
Art.2 Poliția Locală – sub îndrumarea Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc v-a monitoriza circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei
în vederea respectării măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane;
Art.3 Direcția de asistență socială din cadrul primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc va identifica și ține evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și va acorda sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii acestora în afara locuințelor;
Art.4 În lăcașurile de cult se pot oficia slujbe de către slujitorii bisericești/religioși, dar fără accesul publicului. Slujbele pot fi transmise în mass-media sau online;
Art.5 Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vor acționa în cadrul instituțiilor lor pentru comunicarea măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre privind reducerea răspândirii virusului gripal COVID19.
PRIMAR,
Mihăiță Negură
_________________________________________________________________________________________
18.03.2020
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂREA nr.1 din 18.03.2020
Din 18.03.2020 în urma întrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Câmpulung Moldovenesc, pentru stabilirea măsurilor de prevenție ce se impun în plan local pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID19, în completarea celor impuse la nivel național.
Având în vedere art.10 din H.G. 1491/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, art.4, lit.(b) și art.6 din H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc, precum și în baza prevederilor O.G. 21/2004, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, Legea 481/2004 privind protecția civilă,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 Închiderea tuturor restaurantelor, barurilor, cafenelelor, pub-urilor și a prăznicarelor. Se va păstra doar activitatea de catering;
Art.2 Interzicerea tuturor manifestărilor culturale, sportive sau de orice natură, care ar putea aduna 100 de persoane;
Art.3 Închiderea tuturor bazelor sportive și de agrement;
Art.4 La spațiile de joacă pentru copii, vor fi amplasate afișe prin care să se interzică folosirea acestora de către copii și părinți;
Art.5 La manifestările autorizate de până la 100 de persoane se va păstra obligatoriu o distanță de 2 metri, unul față de celălalt;
Art.6 Oborul organizat în zilele de luni pentru animale și cereale se închide pe perioada stării de urgență;
Art.7 Poliția va verifica la instituții și agenți economici, respectarea măsurilor adoptate și a celor comunicate anterior;
Art.8 Toate instituțiile și agenții economici vor respecta cu strictețe măsurile de igienă și de restricționare a contactului cu publicul, comunicate anterior.
Art.9 Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, vor acționa în cadrul instituțiilor lor pentru comunicarea măsurilor adoptate prin prezenta hotărâre privind reducerea răspândirii virusului gripal COVID19.
PRIMAR,
Mihăiță Negură
______________________________________________________________________________
18.03.2020
Numere de telefon pentru persoanele care se întorc din zonele afectate de COVID-19
Rugăm insistent persoanele care se întorc din zonele afectate de virusul COVID-19 (Coronavirus), să anunțe de urgență autoritățile locale la următoarele numere de telefon:
Direcția de Sănătate Publică Suceava – 0230 514 557
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina – 0230 524 426
Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc – 0230 312 023
Poliția municipiului Câmpulung Moldovenesc – 0230 311 394
Poliția Locală Câmpulung Moldovenesc – 0731 900 945 /0230 314 425
_____________________________________________________________________________
13.03.2020
Anunț nr. 8146 din 12.03.2020 – Măsuri referitoare la procedurile operaționale destinate cazurilor de infecție cu coronavirus aprobate prin Hotărârea nr. 3/2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență
Având în vedere Hotărârea nr.6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, recomandările Direcției de Sănătate Publică Suceava nr. 5848 din 11.03.2020 și ale Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul Afacerilor Interne, începând cu data de 12.03.2020 se vor lua următoarele măsuri:
 1. Pentru spațiile cu aflux de persoane s-au afișat instrucțiuni cu privire la respectarea măsurilor de prevenire și combatere a noului coronavirus COVID-19;
 2. Pentru cetățenii care se află în tranzit spre zonele de carantină, s- a înființat un grup sanitar (la ieșirea din localitate – Podul Bucătarului) format din 5 toalete ecologice, sursă de apă pentru spălatul mâinilor, materiale de igienizare, precum și apă potabilă ambalată la 1/2litri.
 3. Se interzic orice activități până în data de 31.03.2020, care presupun participarea unui număr mai mare de 1000 persoane;
 4. Pentru activități ce presupun participarea unui număr între 100-1000 persoane, măsura va fi adoptată la nivel local, pentru fiecare eveniment separate, cu avizul prealabil al Direcției de Sănătate Publică Suceava.
Pentru unitățile de alimentație publică :
 • s-au comunicat măsurile obligatorii pentru dezinfecția frecventă a suprafețelor expuse (cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de uși, balustrade, grupuri sanitare);
 • instruirea personalului privind evitarea aglomerării de persoane în zona caselor de marcat în spațiile comerciale.
Pentru instituțiile publice și private:
 • instrucțiuni pentru asigurarea cu materiale destinate igienei personale,
 • dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor precum și a altor suprafețe expuse.
Pentru Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc:
 1. Activitatea de relații cu publicul la nivelul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost limitată – funcționând doar casieria, Registratura și Serviciul Public de Evidența Persoanelor.
 2. – Pentru soluționarea în regim de urgență a cererilor se vor folosi următoarele coordonate de contact:
[email protected]
www.campulungmoldovenesc.ro
Tel. 0230-314425
Fax 0230-314725
_________________________________________________________________________________________
ANUNȚ IMPORTANT EVIDENȚA PERSOANELOR
POTRIVIT DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I, NR. 212/16.03.2020 PE TERITORIUL ROMÂNIEI, ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ SE MENȚINE VALABILITATEA ACTELOR DE IDENTITATE ELIBERATE DE AUTORITĂȚILE PUBLICE COMPETENTE (CĂRȚI DE IDENTITATE, CĂRȚI DE IDENTITATE PROVIZORII, MENȚIUNI DE STABILIRE A REȘEDINȚEI).
 • ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ SE MENȚINE SUSPENDAREAACTIVITĂȚII DE DEPUNERE A CERERILOR PRIVIND ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ȘI ÎNSCRIERE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI CU EXCEPȚIA CAZURILOR DEOSEBITE (MOTIVE MEDICALE, PIERDERE, FURT, DETERIORARE).
 • ELIBERARE ACTE DE IDENTITATE (CERERI DEPUSE ÎNAINTE DE INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ).
Pentru orice relații suplimentare și programări, anterior deplasării la sediul SPCLEP, vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0230 313435.
ANUNȚ IMPORTANT STAREA CIVILĂ
POTRIVIT DECRETULUI NR. 195/2020, PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI, EMIS DE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI ȘI PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PRTEA I, NR. 212/16.03.2020, ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE STARE CIVILĂ CU PUBLICUL SE VA RESTRÂNGE, EXCEPȚIE FĂCÂND URMĂTOARELE CAZURI:
 • DEPUNEREA CERERILOR ȘI ELIBERAREA CERTIFICATELOR PENTRU ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE NAȘTERE PENTRU NOU NĂSCUȚI;
 • DEPUNEREA CERERILOR ȘI ELIBERAREA CERTIFICATELOR PENTRU ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE DECES ȘI ELIBERAREA ADEVERINȚELOR DE ÎNHUMARE;
 • DEPUNEREA ACTELOR ȘI OFICIEREA CĂSĂTORIILOR ÎN CONDIȚIILE LEGII;
 • ALTE CAZURI EXCEȚIONALE.
PENTRU ORICE RELAȚII SUPLIMENTARE ȘI PROGRAMĂRI, ANTERIOR DEPLASĂRII LA SEDIUL PRIMĂRIEI, VĂ RUGĂM SĂ SUNAȚI LA NUMĂRUL DE TELEFON 0230 314 425 (int. 140).
Sari la conținut